คลินิกเกรียงศักดิ์สัตวแพทย์ สาขา 2

คลินิกเกรียงศักดิ์สัตวแพทย์ สาขา 2

บริการรักษาทั่วไป

ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

ป้องกันเห็บหมัด

ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด

ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด เย็บแผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าบริการได้ที่

3122 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

image