คลินิกสัตวแพทย์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี)

319 ถ. สีหบุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพ 10510

image