คลินิกสรชาการสัตวแพทย์ หันคา

280 ม.1 ต.คันหา อ.คันหา จ.ชัยนาท 17130

image