คลินิกรักษาสัตว์ชัยบุรี

4/59 หมู่ที่3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350

image