คลินิกบ้านศิลาสัตวแพทย์

61/3 ม.5 หมู่ ถนนสัตวแพทย์หญิง ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

image