คลินิกธนบุรีสัตวแพทย์


💊 ตรวจรักษาอายุรกรรมทั่วไป
💉 ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ
🦟 ป้องกันเห็บหมัด พยาธิหนอนหัวใจ
✂️ ผ่าตัดทำหมัน
🩸 ตรวจเลือด เพาะเชื้อ ตรวจปัสสาวะ
🚑 บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

image