คลินิกกิ่งแก้วรักษาสัตว์

คลินิกกิ่งแก้วรักษาสัตว์

บริการรักษาทั่วไป

ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

ป้องกันเห็บหมัด

ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด

ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด เย็บแผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าบริการได้ที่

100/6 ซอย กิ่งแก้ว 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

image