คลินิกกนิษฐาสัตวแพทย์

คลินิกกนิษฐาสัตวแพทย์

บริการรักษาทั่วไป

ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว

ป้องกันเห็บหมัด

ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด

ผ่าตัดทำหมัน ผ่าคลอด เย็บแผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าบริการได้ที่

210 หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160

image