กานีช เฮ้าส์

19/25,26 ซอย ลาซาล 79 ถ.สุขุมวิท 105 บางนาใต้ บางนา กรุงเทพ 10260

image