กาชัยสัตวแพทย์

1021 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

image